Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego informuje o umieszczeniu projektów  na Liście rezerwowej w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, w wyniku procedury odwoławczej.

Zgodnie z Uchwałą nr 290/5799/17 z dnia  4 kwietnia 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny dokonanej po uwzględnieniu protestów w odniesieniu do projektów nr RPPK.01.04.01-18-0374/16 pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego  „CYZIÓWKA” poprzez wprowadzenie innowacji produktowej” oraz RPPK.01.04.01-18-1117/16 pn. „Rozwój przedsiębiorstwa AP-MEDIA s.c. poprzez wprowadzenie do oferty dwóch nowych kompleksowych usług” dokonano zmian na Liście rezerwowej projektów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

Zobacz wyniki naboru

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS