Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonał zmiany regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie rozszerzenia listy podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WP 2014 -2020.

Powyższe zmiany mają zastosowanie od dnia 12.04.2017 r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Zobacz ogłoszenie o naborze

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS