Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Rzeszowie informuje, że z dniem 29 sierpnia 2017r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach Działania 8.1  Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - konkurs dedykowany dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF, nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-020/17.   

Niniejsza decyzja podyktowana jest koniecznością zapewnienia komplementarności środków EFRR i EFS (realizacja projektów z EFS musi być poprzedzona przeprowadzeniem inwestycji ze środków EFRR) w ramach RPO WP oraz brakiem zatwierdzonych przez gminy Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji.

Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Rzeszowie zdecydował o anulowaniu  naboru dedykowanego dla MOF.

 

Zobacz również:

Ogłoszenie o konkursie

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS