Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

L.p.

Nr rejestracyjny wniosku wg LSI

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Status po ocenie formalnej

1

RPPK.01.05.00-18-0001/17

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Wniosek oceniony pozytywnie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS