Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej i Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będących następstwem uwzględnienia skargi.

Zgodnie z Uchwałą nr 378/7935/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik ponownej oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia skargi wnioskodawcy, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0692/16 pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła wraz z niezbędnymi do tego celu obiektami kubaturowymi” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

 

Zobacz wyniki naboru

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS