Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja o zakończonym naborze wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

 

 

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (PLN)

Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

1

85 000 000,00

85 000 000,00

100 000 000,00

 

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS