Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia skarg.

Zgodnie z Uchwałą nr 430/8944/18 z dnia 15 maja 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej na skutek uwzględnienia skarg od wyniku oceny formalnej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0212/17 pn. „Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o. o.” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

 

Zobacz wyniki naboru.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS