Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o zmianie na Liście rezerwowej projektów złożonych w ramach poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-001/15, będącej następstwem rozpatrzenia skargi od wyników oceny merytorycznej.

Zgodnie z Uchwałą nr 468/9934/18 z dnia 4 września 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej w oparciu o rozstrzygniętą skargę, projekt nr RPPK.01.04.01-18-0338/16 pn. „Wdrożenie nowych i ulepszonych usług astroturystycznych przez Agencję Turystyczno-Usługową BAWDIM” uzyskał punktację powodującą zmianę jego pozycji na liście rezerwowej projektów.

 

Zobacz wynki naboru

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS