Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W związku z ogłoszonymi w ramach I osi priorytetowej naborami wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków EFFR w ramach RPO WP na lata 2014-2020, tj. :

  • 1.1  Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych - nr naboru RPPK.01.01.00-IZ.00-18-002/19,
  • 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-011/19,
  • 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R - nr naboru RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19,
  • 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19,
  • 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-010/19,

informujemy, iż w kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska.
W związku ze zmianami organizacyjnymi  podajemy aktualny spis telefonów do kontaktu
w powyższej sprawie: 17 743 31 63, 17 743 31 61, 17 743 31 64, 17 743 31 56,
17 743 31 57, 17 743 31 58, 17 743 31 59.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS