Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wstępny harmonogram naborów wniosków w roku 2015 o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na to, że obecnie trwają prace nad opracowaniem Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, punktem odniesienia dla planowanych konkursów są typy projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych RPO WP 2014-2020.

Z uwagi na powyższe zakłada się, iż dokument ten będzie podlegał uszczegółowieniu i aktualizacjom.

Do pobrania:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS