Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Dostęp do krajowych i europejskich źródeł finansowania w wielu przypadkach zależeć będzie od dobrze skonstruowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (z ang. SEAP)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który przedstawia wizję rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie strategicznych i szczegółowych celów, realizujących określoną wizję gminy. Powinny być one konkretne, mierzalne, realne, określone w czasie.

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (z ang. Sustainable Energy Action Plan) jest kluczowym dokumentem, który wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji w celu określenia priorytetowych obszarów działań oraz możliwości osiągnięcia przyjętego przez samorząd lokalny celu w zakresie redukcji emisji CO2. Ponadto definiuje on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami czasowymi.

Gminy mogą liczyć na wsparcie doradcze przy ich tworzeniu dzięki projektowi „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Usługi doradcze związane z opracowaniem PGN/SEAP będą obejmowały m.in.:

           * przygotowanie zakresu PGN,

           * przygotowanie bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,

           * promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej

           * identyfikację projektów możliwych do wsparcia z funduszy UE.

Partnerem wiodącym projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ext-link. Powołał on już zespół ekspertów, którzy docelowo będą udzielać wsparcia w przygotowaniu i weryfikacji PGN. Opiniowanie i pomoc doradcza ma być świadczona w formie bezpłatnej zarówno PGN-ów opracowywanych w ramach projektu POiŚ jak i środków własnych gminy.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wymóg posiadania PGN dotyczy Priorytetów Inwestycyjnych 4c i 4e (III oś priorytetowa Czysta energia) oraz 4e (V oś priorytetowa Infrastruktura komunikacyjna) czyli projektów dotyczących m.in.:

        - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

        - termomodernizacji budynków użyteczności mieszkaniowych

        - systemów oświetleniowych

        - wymiany lub modernizacji źródeł ciepła

        - rozwoju sieci ciepłowniczych

        - modernizacji lub zakupu taboru niskoemisyjnego

        - organizacji ruchu

Gminy zainteresowane wsparciem mogą kontaktować się z doradcami za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do koordynatorów regionalnych.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została utworzona grupa organizacyjna jako zespół doradców energetycznych w składzie:

   1.     Mateusz Bieniasz

   2.     Józef Frączek – koordynator zespołu

   3.     Jerzy Janiec

   4.     Ewa Krzysztoń

   5.     Czesław Sanetra.

Numery telefonów do kontaktu: 17 852-23-44, 17 853-63-61 (nr wewnętrzne odpowiednio: 119, 135, 133, 140, 140)

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ext-link

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS