Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 22 maja 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zawierający opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFS).

W celu zapewnienia udziału partnerów w przygotowaniu projektu SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie EFS, Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020, zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z w/w projektem i zgłaszania ewentualnych uwag, opinii, wniosków i propozycji zmian do niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Osi Priorytetowej X Pomoc Techniczna).

Uwagi, opinie, wnioski oraz propozycje zmian należy przesyłać w terminie do 5 czerwca 2015 r. wyłącznie na zamieszczonym poniżej Formularzu zgłaszania uwag do projektu SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFS (projekt z dnia 22 maja 2015r.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne projektu SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFS”.

uwaga Konsultacjom nie podlegają zapisy przedstawione w Osi priorytetowej X Pomoc Techniczna oraz kryteria wyboru dotyczące tej osi znajdujące się w załączniku nr III.

Uwagi, opinie i propozycje zmian złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, jak i uwagi pozostające w sprzeczności z treścią zapisów RPO WP na lata 2014-2020 zatwierdzonego przez Komisję Europejską oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego (Uchwała Nr 33/629/15 ZWP z dnia 3 marca 2015 r.).

Do pobrania:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS