Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Koordynacja działań

Celem dokumentu jest zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego.

Ujednolicenie zasad

Wytyczne, skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020, pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO, w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu, w obszarze edukacji. Dążą również do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

***

Zobacz również

Opublikowano Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS