Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja na temat konsultacji społecznych SZOOP RPO WP 2014-2020 – zakres EFS.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) informuje, że w ramach przeprowadzonych w terminie 22.05-05.06 2015r. konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS wpłynęło 93 uwagi zgłoszone przez 18 podmiotów.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach serdecznie dziękujemy za przesłanie swoich opinii, uwag i propozycji zapisów, które przyczynią się do lepszego przygotowania jednego z kluczowych dokumentów w procesie wydatkowania środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie opublikowany zostanie raport z konsultacji społecznych, w którym IZ RPO WP 2014-2020 odniesie się do wszystkich zgłoszonych uwag. 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS