Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Mocną stroną Podkarpacia jest przemysł związany z inteligentnymi specjalizacjami - lotnictwem, informatyką, branżą motoryzacyjną, jednocześnie stoimy przed wyzwaniem poprawy sytuacji na rynku pracy – tak podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które odbyło się 26 czerwca br. mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek, jako przewodniczący Komitetu zapewniał, że powołani członkowie mają solidne podstawy merytoryczne, by zasiadać w tym gremium:

Komitet Monitorujący decyduje o tym, jakie są kryteria i zasady wdrażania tych projektów, dlatego dobór osób musi być naprawdę bardzo staranny. Ja chcę powiedzieć, że są to osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu środków europejskich, część z nich pracowała przy ZPORR, Regionalnym Programie Operacyjnym minionej perspektywy, mają kompetencje, reprezentują też instytucje, które są ważne z punktu widzenia absorpcji środków z Funduszy Europejskich. Myślę, że komitet jest bardzo merytoryczny i będzie dobrze pracował – mówił marszałek Ortyl.


Adam Hamryszczak dyrektor Departamentu Zarządzania RPO urzędu marszałkowskiego mówił z kolei o zadaniach Komitetu Monitorującego, do których należą:

Najważniejszym i podstawowym zadaniem Komitetu Monitorującego jest oczywiście zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów zarówno tych, które wynikają z działań związanych z EFS, ale także z EFRR. Ponadto pragnę podkreślić, że Komitet Monitorujący dla instytucji zarządzającej jest takim organem doradczo-konsultacyjnym i analizuje wszelkie kwestie związane z prawidłowym wykonaniem tego programu.

Dyrektor Hamryszczak podczas spotkania omówił szczegóły nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zaprezentował projekt „Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020”. Podczas obrad Komitetu swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ważną częścią posiedzenia było głosowanie nad regulaminem Komitetu Monitorującego określającego jego zasady i tryb pracy.

Fotorelacja i video z posiedzenia dotępne są na stronie samorządu województwa ext-link

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS