Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dokument określa warunki, które muszą spełnić osoby ubiegające się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020.

Wybór kandydatów na ekspertów poprzedzony będzie procesem rekrutacji, potwierdzającym spełnienie przez kandydatów warunków określonych ww. Zasadach. Instytucja Zarządzająca zakłada, że wnioski kandydatów na ekspertów będą przyjmowane w miesiącu sierpniu br.

Informacje na temat miejsca, terminu i sposobu składania wniosków przez kandydatów, zostaną zamieszczone w ogłoszeniu na stronie internetowej RPO WP 2014-2020.

 

Do pobrania:

Zasady wyboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów

(plik pdf, 387 kB)

Załącznik nr 1 - Wykaz dziedzin, w ramach których są powoływani kandydaci na ekspertów

(plik pdf, 265 kB)

Załącznik nr 2 - Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego dla kandydata na eksperta

(plik pdf, 319 kB)

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia kandydata na ekspertao niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych…

(plik pdf, 208 kB)

Załącznik nr 4 - Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych…

(plik pdf, 209 kB)

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020

(plik pdf, 212 kB)

Załącznik nr 6 - Wzór karty oceny wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(plik pdf, 360 kB)

Załącznik nr 7 - Wzór Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020

(plik pdf, 150 kB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS