Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

17 kilometrów i ponad 152 mln złotych – to najkrótszy opis oddanej właśnie dla kierowców obwodnicy Mielca. Nowa droga będzie służyć mieszkańcom i przedsiębiorcom ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Obwodnica otwiera także miasto na nowe inwestycje, bo zwiększa dostępność komunikacyjną obszarów, które dotychczas były zamknięte dla inwestorów.

W uroczystym otwarciu udział wzięła między innymi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Obwodnica powstała dzięki wsparciu z programu Rozwój Polski Wschodniej.

- To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla społeczności lokalnej, ale dla całego województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, bo obwodnica stanowi element 120-to kilometrowego ciągu dróg łączącego te dwa regiony. To jest właśnie cel strategiczny w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, w którym patrzymy na rozwój całego makroregionu– mówiła podsekretarz stanu Iwona Wendel.

Mielecka obwodnica powstała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Dębica. Na północy łączy się z mostem na Wiśle w Połańcu, który został oddany w ubiegłym roku do użytku, jako wspólna inwestycja samorządów województw - podkarpackiego i świętokrzyskiego. Skraca tym samym komunikację między stolicami obu województw i jest szansą na ożywienie gospodarcze tych terenów.

Wsparcie unijne dla tej inwestycji to niebagatelna kwota - bo aż ponad 124 mln zł. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku, dziś liczy ona aż 2 wiadukty, 12 skrzyżowań, 2 zatoki autobusowe i 9 przejść dla zwierząt. Zbudowana jest z dwóch pasów ruchu o szerokości 3,5 m i utwardzonego pobocza.

Automobilklub Mielecki przygotował specjalną paradę. Sznur zabytkowych pojazdów przemierzył całą 17 kilometrową trasę. Budowa obwodnicy Mielca była jedną z najważniejszych inwestycji Samorządu Województwa Podkarpackiego, któremu przyświeca idea szerszego otwarcia Podkarpacia na nowe inwestycje i rozwój turystyki. Dzięki rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej nasz region staje się bardziej dostępny dla świata, co ma niebagatelne znaczenie w dobie globalizacji i rozwoju technologii.

Tekst: Daniel Kozik
Fot: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS