Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów realizowanych w Polsce Wschodniej

 

Dotacje na innowacyjne produkty

Tu MŚP mogą liczyć na wsparcie projektów, które dotyczą inwestycji początkowej prowadzącej do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac B+R.

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór dotyczy działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i planowany jest od 31.08.2015 do 20.10.2015 r.

Szczegóły naboru tutaj: http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp/

 

Wzór na konkurencję

Nawet 100 tyś zł mogą otrzymać MŚP z Polski Wschodniej na przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór w ramach Etapu I działania 1.4 Wzór na konkurencję w dniach od 20.10.2015 do 30.12.2015 r.

Szczegóły naboru tutaj: http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/14-wzor-na-konkurencje/

 

Więcej informacji o możliwości wsparcia MŚP z Markoregionu Polski Wschodniej na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (http://www.polskawschodnia.gov.pl/)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS