Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty lecznicze, które posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosku zorganizowane zostaną spotkania informacyjne w:

Krakowie – 4 września 2015 r.

Poznaniu – 18 września 2015 r.

 

Po szczegółowe informacje na temat konkursu zapraszamy na stronę: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-34-2358-Ministerstwo_Zdrowia_oglasza_konkurs_na_tworzenie_i_prowadzenie_dziennych_domow_opieki_medycznej.html

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS