Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) informuje, że uchwałą Nr 85/1941/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. przyjęty został raport z konsultacji społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie EFRR.

Raport zawiera stanowisko IZ RPO WP 2014-2020 w sprawie uwag do projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 zgłoszonych w trakcie konsultacji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 442 uwagi, w tym:

  −    21 uwag ogólnych,

  −    122 uwagi do osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

  −    13 uwag do osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie

  −    92 uwagi do osi priorytetowej III. Czysta energia

  −    61 uwag do osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

  −    28 uwag do osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna

  −    105 uwag do osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna.

Ponadto 37 uwag wpłynęło po terminie i pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych serdecznie dziękujemy za przesłanie swoich opinii, uwag i propozycji zapisów, które przyczynią się do lepszego przygotowania jednego z kluczowych dokumentów w procesie wydatkowania środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS