Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

28 sierpnia 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu  Inteligentny Rozwój (PO IR). Dokument określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane za kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań PO IR.

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój

(PDF 583 KB)

Dokument uszczegóławia również warunki i procedury określone w: Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS