Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ponad tysiąc dwieście osób – przedstawicieli jst., instytucji i stowarzyszeń oraz przedsiębiorców wzięło udział w seminariach szkoleniowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, które Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizował na przestrzeni września i października w wielu miastach naszego regionu. W dniu 22 października w siedzibie urzędu odbyło się ostatnie spotkanie. W jakim celu specjaliści spotykali się z potencjalnymi beneficjentami?

Tematyka seminariów

Pierwsze seminaria, które odbyły się w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Jaśle, Krośnie, Sanoku, Mielcu i w Rzeszowie dotyczyły możliwości wsparcia projektów finansowanych z EFS w obszarze rynku pracy, integracji i edukacji. Wzięło w nich udział ponad 400 osób. Kolejne szkolenia, które zostały zorganizowane kolejno: w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sanoku, Mielcu i w Krośnie były skierowane do przedsiębiorców. Tym razem frekwencja również była wysoka, bo na spotkania przyszło łącznie ponad 600 osób. Ostatni cykl szkoleń dotyczył potencjalnych beneficjentów reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie spotkania odbyły się w Stalowej Woli, Przemyślu i ostatnie w dniu 22 października w Rzeszowie, wzięło w nim udział ok. 200 osób.

Cel szkoleń

Z potencjalnymi beneficjentami w terenie spotykali się specjaliści, na co dzień pracujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, odpowiedzialni za przygotowanie i wdrażanie RPO WP. Podczas seminariów pracownicy urzędu omawiali m.in. najważniejsze kwestie związane z poszczególnymi osiami priorytetowymi. Mieli okazję skonfrontować zapisy Programu z odczuciami i opiniami potencjalnych beneficjentów. Najcenniejsze dla obu stron były jednak pytania i wątpliwości zgłaszane przez zainteresowanych funduszami. - W trakcie spotkań staraliśmy się na te pytania odpowiedzieć. Jestem przekonany, że pomogliśmy rozwiać wiele wątpliwości. Mam nadzieję, że przełoży się to na usprawnienie całego procesu aplikowania i rozliczania wniosków w najbliższych miesiącach i latach – podkreśla Adam Hamryszczak, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO w urzędzie marszałkowskim.

Informacje dla beneficjentów

Podobnych spotkań na pewno w przyszłości nie zabraknie. Aby ich nie przegapić, polecamy śledzenie wiadomości bieżących na stronie www.rpo.podkarpackie.pl. Urzędnicy zachęcają wszystkich chętnych do kontaktu z przedstawicielami Urzędu w przypadkach, które dotyczą składania wniosków unijnych, a które budzą wątpliwości. Pomoc oferują konsultanci w Punktach Informacyjnych na terenie całego województwa (Przemyśl, Sanok, Tarnobrzeg, Krosno, Mielec, Rzeszów). Adresy poszczególnych punktów na stronie: http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/o-sieci-pife/jak-dojechac

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS