Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ruszyły kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. Znane są już szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące naborów wniosków w ramach bonów na innowacje, a także różnorodności biologicznej, jak również wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Swój projekt może sporządzać już Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który już wkrótce będzie instytucją koordynującą projekty innych podmiotów z sektora ekonomii społecznej.

Projekt pozakonkursowy

W dniu 27 października Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który jest Instytucją Pośredniczącą i odpowiada za projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłosił nabór w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Pozytywne i sprawne przejście procedur w tym zakresie oznacza, że ROPS nadal będzie pełnił funkcję ośrodka koordynującego działania w sektorze ekonomii społecznej. Do dyspozycji ośrodka zaplanowano 1 326 mln zł. To fundusze, które w dalszej kolejności będą wspierać działania,  m.in. takich podmiotów jak ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej czy NGO-sów.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Tymczasem od 23 listopada do 4 grudnia Wojewódzki Urząd Pracy czeka na wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach „wsparcia rozwoju przedsiębiorczości”. Do rozdysponowania dla beneficjentów jest ponad 68 352 mln zł. To konkurs dla wszystkich podmiotów (łącznie z osobami fizycznymi, jednak tylko takimi, które prowadzą własną działalność gospodarczą). Podmioty te mogą otrzymać środki na realizacje projektów, dzięki którym osoby długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 29 lat i będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy mogą starać się o otrzymanie bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Dotacja dla takiej osoby może wynieść maksymalnie ok. 24 tys. zł. Oprócz dotacji taki bezrobotny może liczyć również na otrzymanie pensji (tzw. wsparcie pomostowe) na określonych warunkach.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące naborów umieszczone są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl pod ikoną Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków umieszczone na niebieskim tle, następnie pod hasłem: zobacz ogłoszenia naborów wniosków.

Link: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS