Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Krajowa Polityka Miejska (KPM) to dokument, który określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Uwzględnia cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego. Wskazuje, w jaki sposób poszczególne polityki realizowane przez różne resorty i instytucje rządowe powinny być dopasowywane i kierunkowane do zróżnicowanych potrzeb polskich miast. Równocześnie polityki publiczne powinny umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów i przewag konkurencyjnych polskich miast dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, co bezpośrednio przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców miast.
KPM został przyjęty przez rząd w październiku br., obecnie dokument jest w trakcie wdrażania.

Ważne kwestie, na które KPM zwraca uwagę to m.in.:

  • przeciwdziałanie tzw. żywiołowej suburbanizacji, czyli „rozlewaniu się miast” i promowanie idei miasta zwartego;
  • konieczność inwestowania na wcześniej zagospodarowanych terenach (priorytet tzw. „brownfields” nad „greenfields”);
  • potrzeba kompleksowej rewitalizacji, składającej się z komponentów społecznych, gospodarczych; infrastrukturalnych , i środowiskowych;
  • udział mieszkańców w rozwoju miast;
  • potrzeba odpowiedzi na problemy demograficzne polskich miast;
  • rozwój współpracy miast z otaczającymi je gminami;
  • racjonalne gospodarowanie zasobami (ziemi, wody, środowiska, energii), poprawa środowiska w miastach.

 Krajowa Polityka Miejska 2023 choć nie stanowi elementu systemu wdrażania funduszy unijnych, pomoże jednak optymalnie wykorzystać te środki. W KPM skrótowo zawarte zostały informacje o tym, jak fundusze europejskie można i należy wykorzystywać do realizacji jej celów.

Do pobrania:

Krajowa Polityka Miejska 2023 (PDF, 1,15 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS