Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 24 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Zmiany dokumentu obejmują wprowadzenie do rozdziału 7 Wytycznych szczegółowych wykazów wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych dla:

  • działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
  • działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
  • działania 5.1 Infrastruktura drogow
  • poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej
  • działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna

Ponadto, skorygowana została część ogólna dokumentu, w zakresie następujących podrozdziałów:

  • 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • 6.14 Koszty pośrednie
  • 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

(PDF 1.13 MB)

Obowiązuje od: 24 listopada 2015 r.

***

Zobacz również:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wytyczne Instytucji Zarządzającej

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS