Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Nabory obejmują trzy poddziałania realizowane w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna - Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna tj.:

  • Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola
  • Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
  • Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne

Informacje o naborze w zakładce: Zobacz ogłoszenia naborów wniosków

***

Zobacz również:

Poznaj zasady działania Programu

Dowiedz się o lokalnych systemach informatycznych

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS