Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 9 grudnia br. zaprasza do wzięcia udziału w forum poświęconym tematyce zmian, które zostały wprowadzone w realizacji Funduszy Europejskich, w związku z przyjęciem Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020. Dokument ten został przygotowany w celu zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w projektach dofinansowanych ze środków europejskich.

Forum odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym adres: Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1

Dla kogo

Beneficjenci, potencjalni beneficjenci, uczestnicy projektów, instytucji zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich, partnerzy, osoby z niepełnosprawnościami, instytucje i organizacje zaangażowane w realizację działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoś się!

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS