Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wydłuża się lista naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Do tej pory ogłoszono łącznie 21 konkursów w różnych dziedzinach, współfinansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota środków, jakie przewidziano do rozdysponowania wśród beneficjentów w ramach dotychczasowych naborów do kwota 1 336 040 467,00 mld PLN.

Na co można składać projekty w zakresie EFRR

 Aktualnie Instytucja Zarządzająca (UMWP w Rzeszowie) prowadzi 7 naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niektóre z nich zakończą się jeszcze przed końcem roku tj. bony na innowacje czy różnorodność biologiczna. W dniu 26 listopada ogłoszono nabory w ramach kolejnych osi priorytetowych, te konkursy rozstrzygną się na początku przyszłego roku. To oznacza, że w niektórych przypadkach już w tym roku będzie można składać projekty, w tym m.in. na przykład na przeprowadzenie prac budowlanych czy zakup wyposażenia w przedszkolach, a także na poprawę infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych czy placówek kształcenia zawodowego. Pojawi się szansa na aplikowanie o unijne wsparcie na modernizację istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na termomodernizacje budynków. W ramach uruchomionych naborów będzie można również aplikować o środki na podniesienie efektywności i dostępności e – usług, a także na przygotowywanie terenów inwestycyjnych.

Na co można składać projekty w zakresie EFS

Instytucja Pośrednicząca (WUP w Rzeszowie) prowadzi aktualnie 11 naborów, w tym trzy w trybie pozakonkursowym. Indywidualni beneficjenci mogą być zainteresowani naborami w zakresie zdobycia funduszy m.in. na przedsięwzięcia w zakresie: wspierania rozwoju sektora ekonomii społecznej, rozwoju edukacji przedszkolnej - w obu tych przypadkach nabory kończą się jeszcze w tym roku. Do stycznia przyszłego roku będzie można natomiast składać wnioski m.in. w obszarze działań związanych z integrowaniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej lub powiatowe centra pomocy rodzinie, poprawy jakości kształcenia zawodowego, czy też aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również poprawą sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy oraz podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Dokładne informacje

Poszczególne ogłoszenia o naborach, wraz z wszelkimi informacjami o tym kto, do kiedy i na co dokładnie można aplikować znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS