Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

19 konkursów w 8 osiach priorytetowych na ogólną kwotę 1 336 040 467, 00 PLN, co stawia województwo podkarpackie w czołówce województw pod kątem wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych – podsumowywał Marszałek Władysław Ortyl w trakcie porannego spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 1 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Film o funduszach

Konferencja rozpoczęła się od zaprezentowania filmu zatytułowanego Fundusze Europejskie, tak dziękuję! To jedna z najnowszych produkcji, która nagrywana była w październiku w sześciu miastach w regionie: Mielcu, Jaśle, Rymanowie Zdroju, Sanoku, Jarosławiu i Przeworsku. Na filmiku zarejestrowano wypowiedzi mieszkańców, którzy podkreślali, w jaki sposób fundusze zmieniły ich życie.

Podkarpackie RPO w czołówce

Konferencję zdominowały jednak najnowsze informacje dotyczące stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Do chwili obecnej odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Monitorującego, podczas których m.in. zatwierdzono formalnie i merytorycznie kryteria wyboru dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddział RPO WP współfinansowanych z EFS. Przyjęto również szereg dokumentów programowych, w tym: Strategię Komunikacji RPO WP 2014 – 2020 czy też Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków. Od 30 listopada br. obowiązuje również harmonogram naborów wniosków na 2016 r.

– Uruchomione konkursy, przebyte spotkania, plasują nas aktualnie w czołówce regionów, jeśli chodzi o stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce – podkreślał Marszałek Władysław Ortyl.

Aktualne nabory

Na konferencji pojawiło się kilkunastu dziennikarzy reprezentujących lokalne i regionalne media. O aktualnych naborach powadzonych w ramach Urzędu (współfinansowanych z EFRR) mówili również: Małgorzata Jarosińska – Jedynak - Dyrektorka Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Adam Hamryszczak – Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

– Trwa nabór wniosków w ramach bonów na innowacje, pod koniec listopada uruchomiony został nabór związany z przygotowywaniem terenów inwestycyjnych. Tymczasem w grudniu planujemy uruchomić konkursy, które powinny cieszyć się ogromnym zainteresowaniem w szczególności wśród przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chodzi o dotacje bezpośrednie. W tym przypadku przedsiębiorcy będą mogli się starać o 60 lub nawet 70 % dofinasowania – podkreślała Dyrektor Jarosińska – Jedynak.

Adam Hamryszczak podzielił się ogólnymi informacjami na temat naborów prowadzonych przez Instytucję Zarządzającą.

- W dniu 26 listopada ogłoszono nabory w ramach kolejnych osi priorytetowych, te konkursy rozstrzygną się na początku przyszłego roku. To oznacza, że w niektórych przypadkach już w tym roku będzie można składać projekty, w tym m.in. na przykład na przeprowadzenie prac budowlanych czy zakup wyposażenia w przedszkolach, a także na poprawę infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych czy placówek kształcenia zawodowego. Pojawi się szansa na aplikowanie o unijne wsparcie na modernizację istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz na termomodernizacje budynków – podsumował A. Hamryszczak.

Szczegółowe informacje na temat naborów znajdują się na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow.

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS