Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego 8 grudnia 2015 r. przyjął Wytyczne w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wytyczne są skierowane do instytucji systemu wdrażania RPO WP 2014-2020 odpowiedzialnych za odpowiednie zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w zakresie opisanym w niniejszych Wytycznych.

Ich celem jest ustanowienie skutecznych oraz proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WP 2014-2020. Ponadto jednym z zadań systemu zarządzania i kontroli ustanowionego w ramach RPO WP 2014-2020 jest zapobieganie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym, oraz ich wykrywanie i korygowanie, jak również odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych wraz z odsetkami z tytułu kwot zwróconych po terminie. W ramach niniejszych Wytycznych opisane zostały podstawowe założenia w zakresie realizacji ww. obowiązków.

***

Zobacz również

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS