Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresami: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Przejdź do Bazy konkurencyjności oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl  

Beneficjenci stosujący zasadę konkurencyjności są zobowiązani do publikacji zapytań ofertowych na ww. stronach internetowych, zgodnie pkt 25 a Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR)

Obowiązek publikacji na ww. stronach internetowych ogłoszeń o zamówieniu publicznym dotyczy wszystkich beneficjentów od dnia 28 grudnia 2015 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS