Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę zaplanowany został na IV kwartał 2015 r.

Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020, realizacja niniejszego poddziałania polegać ma na wspieraniu tworzenia obiektów i rozwoju usług dydaktycznych, świadczonych przez instytucje popularyzujące naukę i innowacje wśród osób uczących się. Doceniając znaczenie uczenia się w różnych miejscach i różnymi sposobami, w Programie założono, że wsparciem (w zakresie dostosowania istniejącej infrastruktury i/lub budowy nowej) objęte zostaną przedsięwzięcia zorientowane na utworzenie regionalnych instytucji popularyzujących naukę i innowacje. Ich celem będzie promowanie i popularyzowanie nauki oraz innowacji wśród mieszkańców regionu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także umożliwienie stymulacji zainteresowań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy w regionie.

Mając na względzie jak najlepsze dopasowanie planowanych inwestycji, do wyrażanych w ostatnim czasie potrzeb i oczekiwań, Zarząd Województwa Podkarpackiego ponownie dokonuje analizy różnych koncepcji wsparcia tzw. „małych Koperników”.

W związku z tym, odstępuje się od przeprowadzenia zaplanowanego na 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ww. poddziałania RPO WP 2014-2020.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS