Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2015 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa zaplanowany został na IV kwartał 2015 r.

Nabór ten miał dotyczyć inwestycji związanych z budową / rozbudową / przebudową dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Mając na uwadze, że przeprowadzenie niniejszego naboru wymagało uprzedniego przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023, który ma również zastosowanie dla dróg lokalnych, zaplanowany na 2015 r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ww. działania RPO WP 2014-2020, zostanie ogłoszony w styczniu 2016 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS