Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępnej pod adresami:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz

www.konkurencyjnosc.gov.pl  

Beneficjenci projektów współfinansowanych z EFS, stosujący zasadę konkurencyjności, są zobowiązani do publikacji zapytań ofertowych na ww. stronach internetowych, zgodnie podrozdziałem 6.5.3, pkt 7 a tiret i. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Obowiązek publikacji na ww. stronach internetowych ogłoszeń o zamówieniu publicznym dotyczy wszystkich beneficjentów od dnia 14 lutego 2016 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS