Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Przypominamy, że nabór wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków kończy się 15 marca br. (wtorek).

Do godz. 15.30 w tym dniu należy wysłać wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie za pomocą systemu LSI RPO WP 2014-2020 oraz złożyć fizycznie 2 egzemplarze wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO UMWP w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4 - pokój 13A (parter) lub 108 (I piętro).

Istnieje również możliwość przesłania wersji papierowych wniosku wraz z załącznikami za pomocą operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35 – 010 Rzeszów

Za datę wpływu przyjmuje się datę stempla Kancelarii Ogólnej UM.

Prosimy o dochowanie starań, aby dokumentację przygotować z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie należy również zwlekać z dostarczeniem dokumentów do Urzędu, gdyż nawet niewielkie spóźnienie wiązać się będzie z odmową przyjęcia wniosku.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS