Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Przypominamy, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego 17 grudnia 2015 dla typu projektów Rozwój MŚP kończy się 31 marca 2016 (czwartek).

Do godziny 15.30 w tym dniu należy zarówno przesłać wersję elektroniczną wniosku, jaki i złożyć wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę stempla sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (DWP).

W związku z dużym zainteresowaniem wskazanym naborem sugerujemy Wnioskodawcom przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem i niezwlekanie z dostarczeniem jej do DWP. Nawet niewielkie spóźnienie będzie wiązać się z odmową przyjęcia wniosku.

Ze względu na nadsyłanie bardzo licznych pytań dotyczących tego konkursu, bieżące udzielanie odpowiedzi w ostatnim tygodniu trwania naboru może okazać się niemożliwe.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS