Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nawiązując do wiadomości dotyczącej wznowienia dostępu do LSI WUP (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wiadomosci/2-dane-podstawowe/723-informacja-dla-uzytkownikow-lsi-wup-2), informujemy o wprowadzeniu technicznej modyfikacji w systemie LSI WUP w zakresie sposobu wypełniania wzoru wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłoszonych w ramach:

  • Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-005/16 (projekty skierowanie wyłącznie na wsparcie rodziny) oraz Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16 (projekty dotyczące wyłącznie pieczy zastępczej) - nabór w ramach konkursów trwa do 17.06.2016 r.
  • Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Konkurs nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16, dla którego przedłużono termin składania wniosków do 31 maja 2016 r.

Korekta nie powoduje modyfikacji treści wniosku (wersja obowiązująca to wersja 1.0) a jedynie wprowadza zmianę o charakterze technicznym. Zmiana polega na wprowadzeniu stałej tekstowej w części VIII wniosku – Oświadczenia  Beneficjenta/Partnera/ów projektu - w pkt. 4 usunięto możliwość wyboru z listy rozwijalnej.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS