Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

UWAGA!!! LISTA ZAMKNIĘTA, BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z zamykaniem projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 – dokumentacja, SL2014, nieprawidłowości, kontrola.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 maja 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w małej grupie, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.

Szkolenie poprowadzi pani Ingrid Szrajer - ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, posiadająca  wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzania projektami. Jest autorką artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych VII – IX RPO WP 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Prawidłowa dokumentacja projektu
 • Przegląd instrukcji i procedur dotyczących projektu – czy mamy wszystko?
 • Wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji
 • Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowo-księgowych – praktyczne uwagi
 • „Papier na wszystko?” – czyli jakie dodatkowe dokumenty są niezbędne, aby ustrzec się przed zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków
 1. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem kwalifikowalności wydatków
 • Główne dylematy w rozliczeniach - czy właściwie je rozwiązaliśmy?
  1. Kwalifikowalność wydatków na wynagrodzenia (umowy o pracę i cywilno-prawne) oraz szczegółowe wymogi dotyczące dokumentowania tych wydatków
  2. Trwałość projektów w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013
 • iii. Rozliczanie amortyzacji w koszty kwalifikowane projektu
 1. Czy VAT na pewno jest i będzie kosztem kwalifikowanym
 2. Rozliczenie dochodów w projekcie
 • Zagrożenia uznania wydatków za niekwalifikowane - jak im przeciwdziałać?
 1. Weryfikacja dokumentacji merytorycznej pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników
 • Przegląd osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu i sposobu ich udokumentowania
 • Obszary wrażliwe
 1. Oszacowanie ryzyka ewentualnych sankcji
 2. Czyszczenie budżetu - czyli ostatnie zmiany do projektu
 3. Zamykanie projektu
 • Odbiór produktów i rezultatów
 • Opracowanie niezbędnych rejestrów i raportów
 • Powiadomienie interesariuszy o zamykaniu projektu
 1. Końcowy wniosek o płatność w systemie SL2014
 • Czym końcowy wniosek o płatność różni się od wcześniejszych?
 • Co robić gdy wskaźniki nie osiągają założonych 100%?
 1. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS