Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

UWAGA!!! LISTA ZAMKNIĘTA, BRAK WOLNYCH MIEJSC

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi w projektach inwestycyjnych RPO WP 2014-2020, w tym m.in. z rozliczaniem, wyceną, ewidencją, finansowaniem i zachowaniem trwałości.

Szkolenie odbędzie się w dniach 9 - 10 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w małej grupie, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.

Szkolenie poprowadzi pani Halina Kędziora -  doradca podatkowy i członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka zajmuje się prowadzeniem księgowości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej; monitorowaniem i kontrolą projektów unijnych, szkoleniami z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych; zagadnieniami finansowymi i podatkowymi; zarządzaniem finansami firm; doradztwem księgowym i podatkowym dla firm.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów osi II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Definicje środków trwałych oraz różnice wynikające z różnych przepisów (bilansowych i podatkowych)
 2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych
 3. Polityka rachunkowości a środki trwałe i WNiP
 4. Klasyfikacja środków trwałych
 5. Środki trwałe własne i obce
 6. Środki trwałe w budowie
 7. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP (cena nabycia lub wytworzenia)
 8. Ulepszenie środka trwałego (WNiP) – adaptacja, modernizacja, rozbudowa, przebudowa
 9. Remont środków trwałych
 10. Części składowe i peryferyjne
 11. Środki trwałe i WNiP w leasingu
 12. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz WNiP
 13. Ewidencja środków trwałych oraz WNiP -zasady ewidencji syntetycznej, analitycznej i pozabilansowej środków trwałych;
 14. Inwentaryzacja środków trwałych i WNiP
 15. Kwalifikowalność środków trwałych i WNiPw projektach unijnych – z uwzględnieniem zmian w Wytycznych obowiązujących od 9.09.2019 r.
 16. Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych i WNiP  w projektach unijnych
 17. Środki trwałe oraz WNiP a trwałość projektu                              

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS