Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zagadnień związanych z podatkiem VAT w projektach unijnych.

Szkolenie on-line odbędzie się w dniach 17 - 18 czerwca 2020 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, w małej grupie, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem.

Szkolenie poprowadzi pani Halina Kędziora -  doradca podatkowy i członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Prelegentka zajmuje się prowadzeniem księgowości projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej; monitorowaniem i kontrolą projektów unijnych, szkoleniami z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych; zagadnieniami finansowymi i podatkowymi; zarządzaniem finansami firm; doradztwem księgowym i podatkowym dla firm.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

I. Ryzyka związane z finansowaniem Vat kwalifikowalnego

 1. Nieprecyzyjne i często zmieniające się przepisy prawa podatkowego
 2. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe
 3. Interpretacje i orzecznictwo zmieniające się na przestrzeni czasu (wpływ na kwalifikowalność w bieżącej i poprzedniej perspektywie finansowej – ewentualna konieczność korekty)
 4. Niezgodność przepisów krajowych z dyrektywą unijną
 5. Przykłady orzecznictwa podatkowego i sądowego (WSA, NSA, TSUE)

II. Zakres opodatkowania

 1. Działalność nie objęta ustawą o VAT
 2. Działalność objęta ustawą o VAT
 3. Czynności opodatkowane
 4. Czynności zwolnione (zwolnienie podmiotowe, zwolnienia przedmiotowe).
 5. Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)

III. Przesłanki do odliczenia podatku VAT naliczonego od podatku VAT należnego

 1. Rejestracja jako podatnik VAT czynny
 2. Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi

IV. Zasada natychmiastowości odliczenia - zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT, w tym skutki zmian w stosunku do zamiaru

V. Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją

VI. Odliczenie VAT po utracie zwolnienia

VII. Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)

VIII. Stawki podatku VAT – wiążąca informacja stawkowa (WIS)

IX. Odliczenie podatku VAT przy zastosowaniu pre-współczynnika

 1. Obliczenie pre-współczynnika przy zastosowaniu wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w
 2. Samodzielne obliczanie pre-współczynnika - metody

X. Odliczenie podatku VAT przy zastosowaniu współczynnika (struktura sprzedaży)

XI. Orzecznictwo podatkowe i sądowe (WSA, NSA, TSUE)

XII. Opodatkowanie dotacji

 1. Kiedy dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę produktów – przywołanie orzecznictwa TSUE, NSA, WSA oraz interpretacji podatkowych
 2. Interpelacje poselskie i petycje organizacji przedsiębiorców w sprawie opodatkowania dotacji oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów
 3. Omówienie konkretnych przypadków
 • Dotacje na nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi szkoleniowe
 • Dotacje na nieodpłatne lub częściowo opłatne usługi doradcze
 • Dotacje na odnawialne źródła energii
 • Dotacje do wymiany pokrycia dachowego (azbest)
 • Dotacje na inwestycje w wodę i kanalizację wraz z przyłączami
 • Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Inne przykłady poruszane przez uczestników

XIII. Kontrola kwalifikowalności podatku VAT (etapy i narzędzia)

 1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie
 2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie
 3. Ankieta Wnioskodawcy
 4. Lista sprawdzająca - przykłady
 5. Etap realizacji projektu
 6. Monitorowanie zmian wprowadzanych do projektu (case study)
 7. Lista sprawdzająca do kontroli wniosku o płatność - przykłady
 8. Kontrola projektu na miejscu
 • Ewidencja księgowa (przychody, koszty, VAT należny, VAT naliczony, rozrachunki z urzędem skarbowym, rozrachunki z kontrahentami itp.)
 • Ewidencja podatkowa (rejestry zakupu i sprzedaży VAT)
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Deklaracje VAT
 • Protokoły kontroli podatkowych
 • Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu - przykłady

     9. Etap po zakończeniu realizacji projektu

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS