Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi rozliczania wydatków w projektach unijnych współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 metodami uproszczonymi.

 Szkolenie odbędzie się 7 października 2021 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

  • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera,
  • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

W miarę możliwości w formularzu zgłoszeniowym prosimy podawać adres mailowy imienny, przypisany do jednej osoby, a nie np. do całego działu w Państwa instytucji. Ponadto prosimy, aby tym samym adresem, który podano w formularzu zgłoszeniowym, w dniu szkolenia logować się do pokoju konferencyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez pracownika urzędu marszałkowskiego  ( ok 3 dni przed  szkoleniem)

Zaproszenia na szkolenia on-line wysyłane są przez obsługę techniczną szkolenia na 2-3 dni przed szkoleniem.  Jeśli okaże się, że nie dostali Państwo zaproszenia proszę zwrócić uwagę czy prawidłowo został wpisany adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym, proszę nie interweniować w momencie trwania szkolenia, tylko wcześniej.

Szanując naszą pracy i pracę prelegenta, prosimy o dołączanie do szkolenia punktualnie i uczestniczenie w całym szkoleniu. W przeciwnym razie proszę dać szansę innym zainteresowanym uczestnikom, którzy w pełni skorzystają z wiedzy przekazanej podczas szkolenia.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po zakończonym szkoleniu, wysyłamy do Państwa ankietę, prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres zwrotny.

Szkolenie poprowadzi pan Marek Świć - prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.

Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty unijne współfinansowane z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

 

Program szkolenia

Program uwzględnia zmiany wynikające z zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1046 oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  1. Podstawy prawne stosowania metod uproszczonych

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013

- Nowe rozporządzenie finansowe UE 2018/1046 „omnibus”

- Wytyczne KE dotyczące opcji kosztów uproszczonych

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności z 2021 roku – najnowsze zmiany

- Szczególne zapisy Wytycznych dotyczące metod uproszczonych w projektach EFS

- Specyficzne zapisy  umowy o dofinansowanie dotyczącej metod uproszczonych

  1. Rodzaje uproszczonych metod rozliczania wydatków

- Stawki jednostkowe

- Kwoty ryczałtowe

- Stawki ryczałtowe

- Stosowanie różnych metod rozliczania wydatków na poziomie jednego projektu

- Obowiązek stosowania uproszczonych metod w projektach do 100 000 € dofinansowania

- Łączenie opcji - różne metody uproszczone w jednym projekcie

  1. Rozliczanie projektu z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków

- System  SL 2014 - główne narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją od podpisania umowy

- Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczania projektu

- Realizacja wskaźników zapisanych we wniosku i umowie o dofinansowanie

- Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników

- Dokumenty potwierdzające wydatki w projekcie

- Zasady wypełniania wniosku o płatność przy zastosowaniu metod uproszczonych

- Rozliczanie wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi a reguła proporcjonalności

- Możliwe nieprawidłowości związane z metodami uproszczonymi

- Zakres kontroli projektu

  1. Pytania i odpowiedzi
  2. Zakończenie szkolenia

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS