Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2021 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenerkę, omawiającą ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu oraz słuchawki.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

  • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę,
  • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

W miarę możliwości w formularzu zgłoszeniowym prosimy podawać adres mailowy imienny, przypisany do jednej osoby, a nie np. do całego działu w Państwa instytucji. Ponadto prosimy, aby tym samym adresem, który podano w formularzu zgłoszeniowym, w dniu szkolenia logować się do pokoju konferencyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez pracownika urzędu marszałkowskiego  ( ok 3 dni przed  szkoleniem)

Zaproszenia na szkolenia on-line wysyłane są przez obsługę techniczną szkolenia na 2-3 dni przed szkoleniem.  Jeśli okaże się, że nie dostali Państwo zaproszenia proszę zwrócić uwagę czy prawidłowo został wpisany adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym, proszę nie interweniować w momencie trwania szkolenia, tylko wcześniej.

Szanując naszą pracy i pracę prelegenta, prosimy o dołączanie do szkolenia punktualnie i uczestniczenie w całym szkoleniu. W przeciwnym razie proszę dać szansę innym zainteresowanym uczestnikom, którzy w pełni skorzystają z wiedzy przekazanej podczas szkolenia.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakończonym szkoleniu, wysyłamy do Państwa ankietę, prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres zwrotny.

Szkolenie poprowadzi pani Agnieszka Jacek, która jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2000 r. jest pracownikiem Archiwum Państwowego w Rzeszowie (oddział nadzoru archiwalnego). a od 2018 r. jest członkiem Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (ciało kolegialne przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych)., Pani Agnieszka od 2009 r. jest wykładowcą na kursach i szkoleniach z zakresu kancelaryjno-archiwalnego.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów projektów RPO WP 2014-2020.

 

Program szkolenia

I. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP
1) Pojęcie i rodzaje dokumentacji;
2) Dokument elektroniczny, dokument papierowy;
3) Podział dokumentacji projektów unijnych;
4) Ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy;

II. Przepisy prawa dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP
1) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
3) Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna;
4) Umowy dotyczące projektów RPO WP

III. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową
1) Własna instrukcja kancelaryjna
2) Własny rzeczowy wykaz akt
3) Własna instrukcja archiwalna
4) Obieg dokumentacji w Podmiocie
5) Warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

IV. System kancelaryjny, obieg i rejestracja dokumentacji
1) Bezdziennikowy system kancelaryjny
2) Dokumentacja tworząca i nie tworząca akta spraw
3) Pojęcie akt sprawy w przypadku dokumentacji projektowej
4) Rejestracja sprawy, znak sprawy
5) Teczka rzeczowa i jej stosowanie w specyfice dokumentacji projektowej

V. Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie
1) Budowa JRWA i jego rozszerzenie o sprawy związane z dokumentacją unijną
2) Dobór symbolu klasyfikacyjnego
3) Zakładanie spisu spraw
4) Zakładanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy

VI. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów RPO WP
1) Standardy postępowania z dokumentacją archiwalną
2) Kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
3) Opisywanie teczek aktowych
4) Porządkowanie i przechowywanie akt
5) Przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
6) Gromadzenie dokumentacji projektowej w archiwum zakładowym
7) Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
8) Zasady brakowania dokumentacji
9) Udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS