Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi zamykania projektów, końcowego rozliczania projektów, reguły proporcjonalności, kontroli, monitorowania trwałości projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 .

Szkolenie odbędzie się  13 września 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna)  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pani Renata Piecyk - szkoleniowiec i doradca administracji publicznej (Instytucji Pośredniczących i Zarządzających) w zakresie finansów projektów unijnych; wsparcia w procesie prawidłowego wyboru projektów, ich nadzorowania i rozliczania, a także oceny, monitoringu oraz kontroli. Szkoliła głównie pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających w zakresie EFS i EFRR. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy unijnych.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

 

Program szkolenia:

1. Końcowe rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

- końcowy wniosek o płatność

- wydatkowanie środków

- rozliczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie

- unikanie błędów i nieprawidłowości

2. Reguła proporcjonalności:

- monitorowanie wskaźników i kryteriów wyboru projektów

- cel, podstawy i warunki stosowania reguły proporcjonalności

- postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez Beneficjenta założonych wskaźników

- odstąpienie od stosowania reguły lub obniżenie wysokości wydatków podlegających regule

- zapobieganie

3. Kontrole / audyty projektu oraz wdrożenie ewentualnych zaleceń pokontrolnych w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020

4. Zamykanie projektów

5. Monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFS

- trwałość rezultatów

- trwałość projektu

6. Inne obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS