Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

UWAGA!!! LISTA ZAMKNIĘTA, BRAK WOLNYCH MIEJSC.

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (dalej: FEP 2021-2027) z zagadnieniami dotyczącymi zasad horyzontalnych UE w projektach EFRR w kontekście projektów FEP 2021-2027.

Beneficjenci realizujący projekty  w ramach programu FEP 2021-2027 zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych UE. Szkolenie ma celu szczegółowe omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem tych zasad podczas przygotowania i  realizacji projektu finansowanego z EFRR.

Szkolenie odbędzie się  14 kwietnia 2023 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna).  

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pan  Adam Zawisny, który od blisko 15 lat związany jest osobiście, społecznie oraz zawodowo z zapewnianiem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności w zakresie prawa do niezależnego życia i dostępności oraz niedyskryminacji.

W latach 2015-2021 był członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, od 2019 roku jest członkiem Komitetu sterującego projektu „Dostępność Plus dla Zdrowia”. W roku 2022 realizował dla Komisji Europejskiej kontrakt obejmujący zbadanie zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i Kartą Praw Podstawowych UE wybranych projektów współfinansowanych ze środków unijnych i opracowanie rekomendacji w tym zakresie dla nowej perspektywy unijnej.

Jest współautorem Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2015 r.) oraz jego aktualizacji z 2018 roku, jest delegatem na posiedzenie Komitetu ONZ w Genewie ws. sprawozdania Polski oraz prelegentem podczas XV Konferencji Państw-Stron w Nowym Jorku.

W  latach 2015-2022 pełnił w Łodzi funkcję przewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, działającej przy Urzędzie Miasta, a w latach 2012-2019 realizował audyty dostępności komisji wyborczych na terenie Miasta Łodzi.

Jest założycielem i długoletnim prezesem Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”, w którym przez 7 lat kierował obozami niezależnego życia pt. „Myśl Inaczej”.

 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy planują realizować projekty z EFRR w ramach programu FEP 2021-2027.

 

Program szkolenia

 1. Zasada równości szans i niedyskryminacji w EFRR w kontekście projektów FEP 2021-2027
 • czym jest zasada równości szans i niedyskryminacji – kontekst prawny, Karta Praw Podstawowych, Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
 • niepełnosprawność – rodzaje, modele, stereotypy na temat niepełnosprawności, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
 • bariery fizyczne, cyfrowe, organizacyjne i mentalne dostępności czyli dyskryminacja w praktyce,
 • studium przypadku – projekty finansowane z EFRR w kontekście zasady równości szans i niedyskryminacji.
 1. Zasada równości kobiet i mężczyzn w EFRR
 • czym jest zasada równości kobiet i mężczyzn,
 • rola uczestników procesu – komisja oceniająca projekty, instytucje pośredniczące,
 • wniosek o dofinansowanie w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
 • cele, działania (w tym budżet), rezultaty i monitoring w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
 • studium przypadku – projekty finansowane z EFRR w kontekście zasady równości kobiet i mężczyzn.
 1. Zasada Nie czyń poważnych szkód DNSH oraz zasada partnerstwa DNSH w kontekście projektów FEP 2021-2027
 • czym jest zasada Nie czyń poważnych szkód
 • co to znaczy Nie czyń poważnych szkód
 • jak stosować zasadę
 • jak wykazać zgodność z zasadą
 1. Zasada partnerstwa
 • czym jest zasada partnerstwa
 • uwarunkowania prawne
 • realizacja zasady partnerstwa
 • angażowanie partnerów
 • ocena realizacji
 • przykłady partnerstwa

                             

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS