Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zapraszamy do zapoznania się planem szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Szczegóły dotyczące szkoleń wraz formularzem zgłoszeniowym zamieszczane będą w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach na około dwa tygodnie przed terminem konkretnego spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania z się z materiałami szkoleniowymi,  które systematycznie zamieszczane są w zakładce Pobierz poradniki i publikacje.

Lista planowanych szkoleń:

  • 2-3 października - Prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w aspekcie ogłoszonych konkursów
  • 6 października - Praktyczne zasady zlecania zadań w ramach projektów OPS/PCPR zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • 18 -19 października - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi VIII Integracja społeczna
  • 23 października - Kwalifikowalność wydatków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w kontekście ogłoszonych naborów
  • 24 października - Rozliczanie wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS w systemie SL 2014
  • 25-26 października - Prawidłowe wdrażanie projektów w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
  • 31 października - Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO 2014-2020 w zakresie EFS

Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS