Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Kolejne szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przed nami. Od do końca czerwca planowanych jest jeszcze sześć spotkań o różnej tematyce. Z pewnością pomogą odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekty z RPO WP.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Szkolenia są bezpłatne a zapisy na każde z nich odbywają się poprzez elektroniczne wypełnienie formularza rejestracyjnego. W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, w spotkaniach udział może wziąć udział maksymalnie dwie osoby z danej instytucji bądź firmy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia list rezerwowych.

Szczegółowe informacje, daty oraz formularze zgłoszeniowe publikowane będą w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie www.rpo.podkarpackie.pl około dwa tygodnie przed planowaną datą konkretnego spotkania.

Wszystkie materiały szkoleniowe, udostępnione są natomiast w zakładce: Pobierz poradniki i publikacje - Prezentacje. Zachęcamy do ich lektury. 

Szczegółowa lista planowanych szkoleń

Maj:

  • 25 maja - Księgowe zasady rozliczania środków w projektach ERRR w ramach RPO WP 2014-2020

Czerwiec:

  • 7 czerwca - Prawo budowlane po nowelizacji w kontekście wdrażania projektów RPO WP 2014-2020
  • 11 czerwca - Zakaz podwójnego finansowania w projektach EFRR w ramach RPO WP 2014-2020
  • 12 czerwca - Rozliczanie wydatków w ramach projektów finansowanych z EFS z wykorzystaniem systemu SL 2014
  • 14-15 czerwca - Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach EFS finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020
  • 19 czerwca - Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - szkolenie odwołane, przeniesione na wrzesień 2018 r. 

    Uwaga! Harmonogram szkoleń może ulec zmianie!

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS