Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, zagadnień dotyczących rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. PRZEPRASZAMY BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

 

Szkolenie poprowadzi pan  Paweł Walczyszyn - ekspert z dziedziny rozwoju regionalnego, w tym rewitalizacji i dotacji z różnych źródeł. Posiada doświadczenie w budowaniu i rozwoju partnerstw trójsektorowych, rozwoju obszarów wiejskich, zarządzaniu projektami, realizacji projektów miękkich i twardych. Współautor kilkuset dokumentów strategicznych, w tym kilkudziesięciu programów rewitalizacji. Ekspert / Członek Komisji Konkursowej w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Program szkolenia

 • podstawowe pojęcia: definicja, pojęcia pokrewne, cele, etapy, bariery i warunki powodzenia rewitalizacji;
 • uwarunkowania formalno-prawne: Ustawa o rewitalizacji, Wytyczne w zakresie rewitalizacji, Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, RPO WP 2014-2020;
 • Program Rewitalizacji jako podstawowe narzędzie procesu rewitalizacji (GPR/LPR): prawidłowa diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, etapy opracowania PR, cechy i elementy dobrego PR, najczęściej popełniane błędy w trakcie opracowania i wdrażania PR;
 • Wykaz programów rewitalizacji województwa podkarpackiego: weryfikacja merytoryczna PR;
 • partycypacja społeczna i partnerstwo interesariuszy w rewitalizacji na etapie diagnozowania, programowania, wdrażania i finansowania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji;
 • komplementarność projektów „inwestycyjnych” i „miękkich”: uzupełnianie
 • i łączenie form wsparcia (EFRR i EFS);
 • projekty partnerskie – podstawowe zasady realizacji;
 • przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i zagranicą;
 • działanie 6.3 i 6.5 RPO WP 2014–2020 (EFRR): zakres i warunki wsparcia, typy beneficjentów, kryteria wyboru projektów, limity i ograniczenia w realizacji projektów;
 • działania 7.1, 7.3, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 i inne RPO WP 2014–2020 (EFS): zakres i warunki wsparcia, typy beneficjentów, limity i ograniczenia w realizacji;
 • inne: publiczne i prywatne
 • Dyskusja podsumowująca, pytania i odpowiedzi

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS