Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest poznanie przez potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zagadnień dotyczących ogłoszonych konkursów w zakresie Działania  6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Szkolenie odbędzie się 8 sierpnia 2018 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. BRAK WOLNYCH MIEJSC - PRZEPRASZAMY!

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. 

Szkolenie poprowadzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Program szkolenia

  • Rewitalizacja, zasady, nowe podejście, wymogi Umowy Partnerstwa, wymogi Regionalnego Programu Operacyjnego

  • Lokalne Programy Rewitalizacji/Gminne Programy Rewitalizacji – najczęściej popełniane błędy przy ich opracowywaniu, zgodność LPR z Wytycznymi i Instrukcją

  • Projekty komplementarne finansowane z EFS – zasady konstrukcji komplementarności, przewidywane konkursy  umożliwiające realizację komplementarności, harmonogram naborów

  • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w tym z załącznik nr 2 do ww. Wytycznych - Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

  • Regulamin ogólny i Regulamin dedykowany MOF

  • Najczęściej popełnianie błędy przy wypełnianiu formularza wniosku i załączników

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS