Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o spotkaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Spotkanie dotyczyć będzie Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, typ projektu: Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych (w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje językowe).

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pracowników WUP wskazanych w formularzu zgłoszeniowym do dnia 3 grudnia 2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Spotkanie adresowane jest do potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Program spotkania

  • ogólne informacje dotyczące regulaminu konkursu- termin, miejsce składania wniosków, typy beneficjentów i projektów, kryteria wyboru projektów, niezbędne dokumenty;
  • kwalifikowalność wydatków;
  • logika wniosku o dofinsowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Organizator spotkania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS