Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Uwaga przedsiębiorcy!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych wnioskodawców konkursu ogłoszonego 17 grudnia 2015 r. w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 planuje dwa szkolenia 20 i 27 stycznia 2016 r.

Szkolenia odbędą się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4.

W programie szkolenia:

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  1. zasady wynikające z zapisów Regulaminu konkursu,
  2. zasady składania wniosku o dofinansowanie i sposób jego wypełniania,
  3. wypełnianie załączników do wniosku o dofinansowanie,
  4. kryteria wyboru projektów: formalne oraz merytoryczne.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji już wkrótce.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS